Tag Archives: mô hinh hai day

Mô hình giá Double Bottom – hai đáy

Mô hình Double Bottom nhìn giống như kí tự “W”. Mô hình này được hình thành khi có một đáy mới được tạo ra và tiếp đó là một giai đoạn tăng giá, phần giữa của kí tự “W” được gọi là đỉnh giữa. Mối liên quan giữa đỉnh và hai đáy Kirkpatrick & Dahlquist (2010) gợi ý rằng đỉnh ... Read More »

Mô hình giá 2 đáy, 2 đỉnh – Double Top và Double Bottom

Mo-hinh-hai-day-hai-dinh

double top và double bottom cũng là một mẫu đảo chiều khác, có thể xảy ra trong cả xu hướng tăng và giảm. Như hình cho thấy có hai mức cao đột biến nhất và hai mức thấp đột biến nhất xảy ra rất gần nhau. Điều này cho thấy rằng người mua không cố tình đẩy giá cao hơn và xu hướng ... Read More »