Tag Archives: mo hinh double top

Mô hình hai đỉnh – Double Top

Mô hình Hai đỉnh nhìn giống như chữ cái “M”. Mô hình Hai đỉnh này được hình thành khi một đỉnh mới được tạo ra và theo sau là một sự hồi lại theo xu hướng giảm; phần giữa của chữ “M” này được gọi là đáy hoặc rãnh. Đáy và mối quan hệ với các đỉnh trong mô hình Hai đỉnh ... Read More »

Mô hình giá 2 đáy, 2 đỉnh – Double Top và Double Bottom

Mo-hinh-hai-day-hai-dinh

double top và double bottom cũng là một mẫu đảo chiều khác, có thể xảy ra trong cả xu hướng tăng và giảm. Như hình cho thấy có hai mức cao đột biến nhất và hai mức thấp đột biến nhất xảy ra rất gần nhau. Điều này cho thấy rằng người mua không cố tình đẩy giá cao hơn và xu hướng ... Read More »