Tâm lý giao dịch

Hiều về vùng supply demand

Vùng supply demand là gì? Giao dịch với vùng supply demand là phương pháp trading dựa trên ý tưởng đi tìm điểm mà tại đó thị trường sẽ giảm giá hay tăng giá cực mạnh, và các vùng này sẽ được đánh dấu là vùng supply demand. Vùng supply là vùng tại đó giá giảm điểm cực mạnh. Ngược lại, ... Read More »

Quản lý Nghiệp – Cuốn Sách học Cả Đời

Tôi đã từng đọc không ít cuốn sách và đi học hàng chục khoá học cũng như gặp gỡ nhiều người thầy về phát triển bản thân! Cũng đã từng khởi nghiệp rất nhiều, và mỗi lần khởi nghiệp là một lần sml! Kinh qua hàng chục lần như vậy, bản thân thấy rằng việc đọc sách hàng ngày là ... Read More »

3 Bài học từ cờ vua

Bạn thân mến, trở thành một nhà giao dịch không nhất thiết phải trở thành một người nghiêm túc tới mức gò bó, bạn hoàn toàn có thể luyện tập bằng những phương thức đặc biệt phù hợp với bản thân bạn, và cờ vua thì phù hợp với điều đó vô cùng. Lợi ích của cờ vua, nói một ... Read More »

Tâm lý đau khổ theo lời phật dạy

Khổ là một khái niệm quan trọng của Phật giáo, là cơ sở của Tứ diệu đế. Khổ là một trong ba tính chất của sự vật và được đúc kết trong câu nhận định Đời là bể khổ. Quan niệm khổ đau của Phật giáo có vai trò là kim chỉ nam dẫn lối cho con người nhận thức ... Read More »