Mô hình nến

Mô hình Price Action

Bài viết này giới thiệu ba chiến lược giao dịch price action gồm pin bar, inside barvà fakey. Những mẫu hình này tuy đơn giản nhưng rất hữu dụng, và nếu bạn học cách giao dịch ba mẫu hình này với sự kỷ luật và kiên nhẫn trong một thời gian dài, bạn sẽ có kết quả giao dịch forex ... Read More »