Chỉ báo kỹ thuật

RSI và những đường trendline

1. RSI và những đường trendline Nếu bạn để ý có thể nhận ra rằng đường RSI có cách di duyển rất sát với giá, thậm chí nếu đặt chúng trong cùng một biểu đồ, có thể gây sự nhầm lẫn giữa giá và RIS. Vì lý do này, nhiều Trader đã lợi dụng để xác định các đường xu ... Read More »