Mô hình giá Đáy Tròn (Rounding Bottom)

Rounding Bottom đơn giản là một Rounding Top lộn ngược thôi. Giá đã thay đổi dần từ xu hướng giảm trước đó sang xu hướng tăng, được biểu hiện bằng một đáy tròn. Các tín hiệu kích hoạt vào lệnh giống như của Rounding Top, tức là sự phá vỡ của đường kháng cự. Giá mục tiêu bằng khoảng cách giữa đáy và đường kháng cự.

mo-hinh-day-tron

mo-hinh-day-tron

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*